schrijfvaardigheid
 

startpagina literatuur schrijven taal&spelling informatiebronnen

   
  Opdrachten

De opdrachten voor schrijfvaardigheid staan op Studieweb bij de leertaken Nederlands. Hier staan ook de extra aanwijzingen.
 

 
 

Programma schrijfvaardigheid.

De school heeft voor de bovenbouw een Plan voor Toetsing en Afsluiting (PTA) gemaakt. daarop kan je zien wat we aan schrijfvaardigheid doen in welke periode.
Voor schrijven leer je in de bovenbouw verschillende teksten schrijven:

  1. een betoog,
  2. een beschouwing
  3. uiteenzetting
  4. een scriptie over een literair onderwerp.

Het is de bedoeling dat je voor schrijven een schrijfdossier aanlegt.

 

Nieuw Nederlands 

In Nieuw Nederlands staan hoofdstukken over

  • de tekstsoorten Betoog, Beschouwing en uiteenzetting
  • De deelvaardigheden Argumenteren, Formuleren en Spellen.

Bij de methode worden nog extra informatie en oefeningen aangeboden in een i-module op internet.


Internetbronnen.

  • Tekstpagina. Een dochterpagina van de populaire startpagina; fraai vormgegeven en met veel mooie koppelingen naar informatie over het schrijven van teksten

 

Octopus, een hulp bij Gedocumenteerd schrijven.

Octopus. Een digitale leeromgeving en gereedschapskist bij gedocumenteerd schrijven. Dit programma staat op de server van Helen Parkhurst onder Leerlingprogramma's / Octopus.  

Een kort overzicht wat je kan doen met Octopus.

Gedocumenteerd schrijven.
Hierin staat informatie en hulp voor alle fasen in het schrijfproces: taakanalyse, informatie verzamelen, informatie verwerken, schrijven en evaluatie (zie bovenste balk).
Bij iedere fase staat veel hulp geboden (zie linker balk). Wat je nodig hebt zal per leerling verschillen.

Een docent kan er natuurlijk voor kiezen om een bepaald onderdeel klassikaal te behandelen en leerlingen allemaal gebruik te laten maken van een bepaald onderdeel van Octopus, bijvoorbeeld publiekgerichtheid. Dit onderdeel kan aansluiten bij het schoolboek of passen bij een afspraak die de sectie heeft gemaakt.

Gedocumenteerd schrijven heeft de volgende indeling.

Taakanalyse

Informatie verzamelen

Informatie verwerken

Schrijven

Evaluatie

Help!

Schrijfdoel ?

Informatie selecteren

Gewenste Informatie?

Taakanalyse

Taakanalyse

Bediening

Tekstsoort?

Informatie opslaan

Informatie selecteren

Eerste versie

Informatie ver­zamelen

Functies Oc­topus

Publiek?

Schriftelijke bronnen

Bewerkte info opslaan

Commentaar geven/krijgen

Informatie ver­werken

Werkwijzen

Onderwerp?

Kijk- en luis­terbronnen

Informatie bestuderen

Revisie

Schrijven

Octopus-info

Gewenste informatie?

Digitale bron­nen

Informatie beoordelen

Opmaak

Ondersteuning ­door Octopus

 

Planning

Interview Enquête Werkbezoek Educatieve Diensten

Oefenthema’s

     Dromen

Relaties

Internet

Taalverschijnselen

Hulp en oefenprogramma's

Voor bepaalde deelvaardigheden zijn ook enkele hulpprogramma's ingebouwd. We hebben die vaardigheden gekozen die leerlingen vaak problemen geven, met name: je inleven in het publiek, ideeën genereren voor de inhoud, tekstdoelen en structuur aanbrengen in je ideeën.

Deze hulpprogramma's zijn aparte programma's die worden opgestart.


Enkele hulp- en oefenprogramma's

 Herschrijfoefeningen.

Er is voor gekozen ook enkele herschrijfoefeningen toe te voegen  rond vaak voorkomende fouten die gemaakt worden (zie onderstaand schema)