informatiebronnen

 

startpagina literatuur schrijven taal&spelling informatiebronnen

 

Voor alle vakken moet je onderzoek doen en van dat onderzoek verslag doen. Denk hierbij aan profielwerkstuk, praktische opdrachten, lezingen en andere presentaties.

Op deze pagina wordt een bronnenverzameling opgebouwd met informatie en hulp dat op internet te vinden is. De pagina is nog erg in ontwikkeling. Suggesties en aanbevelingen zijn welkom.

  Dossier.pagina.nl
Hier vind je meer dan 600 links naar (kranten)dossiers.

NRC Website voor scholieren
Kijk eens op deze website, speciaal voor scholieren gemaakt, steeds up to date en inspirerend.

Leesdossier.com
Op deze website zijn biografieën, opdrachten, (lees-)tips en links te vinden die handig zijn bij het samenstellen van je leesdossier.
http://www.leesdossier.com

 


is de officiële website van de openbare bibliotheken in Nederland. wat er in jouw biblioheek te vinden is. Hier staan ook veel dossiers waar je gebruik van kan maken. 

 

Kranten en tijdschiften
Op de site van KIDON ( http://www.kidon.com ) kan je honderden kranten en magazines vinden. Voor Nederland staan zijn er al 164 kranten toegankelijk gemaakt. Veel kranten hebben dossiers over allerlei onderwerpen samengesteld. Vaak moet je je eenmalig aanmelden, maar daarna vind je veel informatie. 
 
Kennislink. http://www.kennislink.nl/
Een geweldige site, vooral voor beta's, is kennislink . Kennislink maakt populair wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek.

Hieronder nog een flink aantal internetlinks. Veel van deze links zijn overgenomen van overgenomen van de Parkstad Limburg bibliotheken. (informatie over de gehanteerde selectiecriteria) Stuur commentaar als je een link wil toevoegen of als een link het niet doet of niet bevalt.

Aarde.nu
Website met thema’s voor profielwerkstukken over de aarde voor de Tweede Fase in het onderwijs vergezeld door uitwerkingen, documentatie en beschrijvingen.
http://www.aarde.nu/Aarde/Aarde.html

Anne Frank
Website van de Anne Frank Stichting met informatie en internetlinks over de persoon Anne Frank en de stichting.
http://www.annefrank.nl

Atlas van Nederland
Website met daarop meer dan 100 kaarten van Nederland . Ruimtelijke informatie is op deze website ruimschoots te vinden.
http://avn.geog.uu.nl/welkom.html

Het Geheugen van Nederland
Uit bestaande collecties samengestelde digitale verzameling met informatie over interessante onderwerpen uit het Nederlandse culturele erfgoed gericht op geïnteresseerden en leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs.

Kennisnet
Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verzorgde site en toegang tot internet voor alle leerlingen en docenten in Nederland

Koninklijke Bibliotheek dossiers
Door de Koninklijke Bibliotheek aan de hand van actuele onderwerpen samengestelde dossiers. De dossiers geven een korte inleiding op het onderwerp en een literatuurlijst, samengesteld uit de collecties van de KB.

Naturalis op Kennisnet
De website van het Nationaal Natuurhistorisch Museum op Kennisnet gericht op leerlingen van alle leeftijden met informatie over activiteiten, voor werkstukken, thema's en hoe een werkstuk gemaakt kan worden.

Nieuwscenter
Het actuele overzicht van de nieuwsbronnen op Internet nationaal en internationaal.

NOVIB
Informatie over de ontwikkelingsorganisatie met onder andere informatie voor werkstukken.
http://www.novib.nl

Scriptie
Deze database bevat links naar informatieve bronnen en publicaties op Internet, gecategoriseerd op richting (van sociaal & maatschappelijk tot vakopleidingen), vervolgens per richting op studie (van bijvoorbeeld sociologie tot geologie) en ten slotte per studie op onderwerp. http://www.scriptie.nl

De Spin
Eenvoudige toegang tot diverse websites voor leerlingen, scholieren, studenten en docenten op basis van de Vakwijzer op Kennisnet.
http://www.despin.net

Travlang's Translating Dictionaries
Diverse woordenboeken voor het vertalen van teksten.
http://dictionaries.travlang.com

Wilhelmus van Nassouwe
Meningen, citaten, enquête, tekst van en commentaar op het Nederlandse volkslied
http://www.wilhelmus.nl

 top

Profielwinkel
Website van de Technische Universiteit Eindhoven met informatie voor technische en maatschappij-technische onderwerpen.
http://www.osc.tue.nl/profielwinkel

Werkstuknetwerk
Website met thema's voor je profielwerkstuk, verpakt in zogenaamde 'werkstukpakketten'
http://www.werkstuknetwerk.nl

 top

LAKS : Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Website voor scholieren die meer willen weten over het LAKS en waar zij mee bezig zijn.
http://www.laks.nl

Maandblad Kijk
De website van het maandblad Kijk. Vooral interessant voor iedereen die in wetenschap is geïnteresseerd. Artikelen uit het tijdschrift kun je opvragen.
http://www.kijk.nl

Musea
Toegangspoort tot diverse musea in Nederland en het buitenland
http://www.museumserver.nl/nederland

Nationaal archief
Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest. Het is de taak van het Nationaal Archief om deze archieven te verwerven, ze in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en ze te presenteren aan een breed publiek.
http://www.nationaalarchief.nl

Theaters
Alle theaters in Nederland bereikbaar via internet. http://www.theater.nl

 top